Školní jídelna

Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 o školním stravování.

Cena oběda

mladší žáci (7-10 let)         20,- Kč
starší nžáci (11-14 let)       22,- Kč
15 a více let                      23,- Kč
cizí strávníci                      58,- Kč

Úhrada

- složenkou (žák ji dostane do 5.dne v měsíci a je splatná nejpozději do konce měsíce)
- bankovním převodem na účet 19-2020890257/0100, splatný k 15.dne každého měsíce
- trvalý příkaz na 1 měsíc: 400,- Kč (7-10 let)  450,- Kč (11-14 let)  460,- Kč (15 a víc)

Přihlašování a odhlašování obědů

- žáka ke stravování přihlásí rodiče podáním přihlášky
- odhlášení obědů na další den je třeba uskutečnit do 13.00 hod. dne předcházejícího na tel.čísle: 519 518 830.
- Jestliže žák onemocní, lze si první den oběd vyzvednout. V další dny nemoci může žák obědy odebírat, ale za plnou cenu oběda tj. 58,- Kč.
- Neodhlášený nebo nevyzvednutý oběd propadá.

S veškerými záležitostmi týkající se školního stravování se prosím obracejte na vedoucí ŠJ paní M.Jančářovou.