Zájmové kroužky

Otevřené zájmové kroužky pro šk.rok 2016/2017

 

Název kroužku

Vedoucí

Určeno
pro

Orientační termín
schůzek

Poplatek/
pololetí

1.

 Dysletický

 Iva Maderová

 1.-5.tř.

 

zdarma

2.

Angličtina pro nejmenší

 Monika Kovářová

 1.+2. třída

STŘEDA         12.45-13.30

300,-

3.

 Keramika I.

 Iva Maderová

 1.+2. třída

ÚTERÝ 12.00-14.00

300,-+100,- materiál

4.

 Keramika II.

 Danuše Knápková

 3.-7. třída

STŘEDA 12.30-14.30

300,-+100,- materiál

5.

Keramika III.

Lucie Kovaříková

 

PÁTEK

300,-+100,- materiál

6.

Sportovní hry

Petr Pláteník

 6.-9.třída

STŘEDA,

ČTVRTEK 14.25-16.10

300,-

    7.     Gymnastika     Zdena     Hrabcová     1.-3. třída     ÚTERÝ   12.45-13.30          300,-
   8.      Atletika  Z.Háder,P.Pláteník    M.Houdková, 
 R.Vrbová
   3.-9.
   třída
      PO,ST,PÁ
      16.00-18.00
     Hustopeče
        Podle zařazení do skupin

Poznámka: termíny a doba schůzek se může ještě změnit podle potřeby žáků a vyučujících.

Poznámka:

Dále je možné v prostorách ZŠ navštěvovat Výuku hry na hudební nástroje (housle, klavír, kytara, zob.flétna). Tuto výuku provádí p.uč. Miroslav Frydrych. V případě zájmu kontaktujte přímo p.učitele Frydrycha, se kterým si domluvíte podmínky výuky a konkrétní schůzky. Tel.: 776 738 922.

 

Nabídka kroužků pro veřejnost a seniory !!!

Po loňské velmi dobré zkušenosti jsme pro Vás opět zajistli nabídku kroužků pro veřejnost. 

KERAMIKA

Chcete si vyrobit originální dárek pro své blízké nebo ozdobit svůj dům zajímavou dekorací? Naučíme Vás to v našem keramickém kroužku. Schůzky budou v pondělí v keramické dílně na naší škole. (příspěvek: 400 Kč + 100 Kč na materiál za pololetí).

SBOROVÝ  ZPĚV

Zpívat se dá v každém věku. Zkusme tedy vytvořit sbor, který si bude zpívat pro radost, ale i pro veřejná vystoupení. Co takhle Vánoční koncert? (příspěvek: 400 Kč za pololetí) Každé úterý 18.00-20.00.

Pokud máte zájem navštěvovat některý z těchto kroužků, přihlaste se v kanceláři školy nebo na tel: 519 517 698.

 

 

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce jsme ve spolupráci s Centrem volného času Pavučina v Hustopečích pro žáky naší školy připravili pestrou nabídku zájmových kroužků. Celkem je jich 12 z oblasti sportu, estetiky, informatiky, cizích jazyků i rukodělných aktivit. Přestože nároky na zajištění těchto kroužků jsou nemalé, bude v letošním roce příspěvek na kroužky v hodnotě 300,- korun za pololetí (u keramiky tradičně i poplatek na materiál). Některé vybrané kroužky jsou navíc zdarma. Zájmový kroužek bude otevřen v případě, že o něj projeví zájem alespoň 7 žáků.

Věříme, že si vaše děti z této nabídky vyberou a o kroužky bude stejně velký zájem, jako v loňském roce. Volnočasové aktivity dětí jsou totiž velmi důležitou součástí jejich života a naše škola chce i touto formou rozvíjet individuální talenty vašich dětí. V případě zájmu o některý kroužek, vyplňte přihlášku, odstřihněte ji a předejte třídnímu učiteli nejpozději do 18.9.2016. V případě zájmu o více kroužků, uveďte všechny na jednu přihlášku.

Mgr., Ing. Zbyněk Háder
ředitel ZŠ D.Věstonice